Fler jobb för nyanlända

Almedalen
Arrangör var Östra Götalandsregionen och Anders Kessling, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet presenterade regeringens satsningar, som är:
    • Tidiga insatser
    • Bosättning
    • Förstärkning av subventionerade anställningar
    • Effektivare regelverk
    • Förändrat komvux.

Mycket intressant att lyssna till reflektioner av forskare, representanter från Svenska kyrkan och kommunalråd från Linköping och Norrköping, som också gav dimensioner till det som är så viktigt, att alltid se den enskilda människan för den den är.

Allt igenom gavs budskapet om kommunernas ansvar och betydelse för introduktionen för nyanlända, inte bara som mottagare och utbildare utan allt mer som arbetsgivare. Både för de kompetenser som finns bland nyanlända och som behövs i kommunerna bland annat inom skola och omsorg, men också för de långtidsarbetslösa.

Nationell statistik visar att sysselsättningsgraden bland nyanlända är högre hos lågutbildade män än hos högutbildade kvinnor. Så kan vi väl ändå inte behöva ha det i vårt jämställda samhälle, där det sägs att utbildning är vägen till arbete? Här behöver vi alla hjälpas åt i vårt vardagsarbete!

Möte med Anders KesslingTidigare i veckan träffade vi just statssekreterare, Anders Kessling, genom vårt samarbete med Vem f-n tar ansvar? Vem f-n nätverket diskuterade möjligheter och utmaningarna i arbetsmarknadsfrågorna. Vi har gett vår bild om vad som är viktigt att beakta i den pågående arbetsmarknadsutredningen.

Marianne Sjöström, verksamhetschef

”Ledarskap bygger på tillit i relationer”

Borlänge kommun blev tidigare i år utvald som en av tolv deltagare i samarbetet för att utveckla tillitsbaserad styrning i offentlig sektor. 

I ett seminarium med Tillitsdelegationen, ställde ordförande för det samma, Laura Hartman, frågor till sin uppdragsgivare Ardalan Shekarabi (civilminister).

Frågor om hur uppdraget om tillitsbaserad styrning i offentlig sektor växt fram och som hon numera leder.

Samtalet följdes av en publik i en fullsatt lokal. Det är halvtid i arbetet och Borlänge har förmånen att vara en av tolv som är en viktig kugge i det arbetet.

”Det känns som ett utvecklingssamtal inför publik” säger Laura och frågor om Ardalan är nöjd, får ett rakt och enkelt ”ja”.

Resan framåt är en del av målet och det känner jag med. Vi vet inte vad vårt arbete leder fram till, men vi vet säkert att vi kan bidra med våra erfarenheter och kompetenser.

Ardalan lyfte fram ledarskapet och att det bygger på tillit i relationer.

Jag gick stolt och stärkt därifrån, att vi från Borlänge kan och vill bidra till en styrning och ledning som bygger på tillit och samverkan!

Tillitsdelegationen

Bild: Civilminister Ardalan Shekarabi och Tillitsdelegationens ordförande, Laura Hartman i samtal.

Mari Jonsson (S), kommunalråd

Uthållighet och mod krävs för lärarnas utveckling

Lars Walter i panel

Ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och mod, är några viktiga ord från Lars Walter, chef för bildningssektorn, i morgonen första seminarium: hur stärker vi lärarnas möjligheter till professionell utveckling.

I Dalarna gör vi det i samverkan med lärosätet, så att arbetet på vetenskaplig grund. Panelen var överens om vikten av Skolkommissionens förslag att ett proffesionsprogram för lärare och skolledarens behövs. Vi har exempel på goda arbeten idag, men måste vässa oss för att få behålla duktiga medarbetare i skolan.

Fortsatt och ökad samverkan med näringslivet är också en nyckel för att lärarna ska utbilda för arbete efter utbildning. Men, som Lars klokt sa, det är många aktörer och vi får inte glömma den vi är till för – eleven. Avslutningsvis pratade Lars också några ord om vårt Lärarutbildningskontrakt.

Mari Jonsson (S), kommunalråd och ordförande i barn- och bildningsnämnden

Lars Walter i panel

 

Möjligheter för skola och utbildning utanför storstäderna

Seminarium AlmeDalarna

En likvärdig utbildning för våra elever, en likvärdig möjlighet att utbilda sig är förutsättningar för att hela Dalarna och landet ska leva.

I dagens seminarium ”Kunskapsurbanisering eller boomerangeffekt?” (möjligheter och utmaningar för skola och utbildning utanför storstäderna) lyfte jag vikten av att det finns en utbildning på orten där man bor. Vi ska utbilda för arbetsmarknadens behov och det måste förstås ske i samråd med branschen.

Idag saknas kompetenser och vi i kommunen måste ta vårt ansvar till samtal och och konkreta förslag till utbildningar. Lärarutbildningskontrakt är ett sådant nytt och kreativt grepp som Borlänge kommun varit drivande i.

Mari Jonsson (S), kommunalråd och ordförande för barn och bildningsnämnden

Då var Almedagsarbetet igång!

Seminarium om ledarskap

På förmiddagen idag fick jag möjlighet att prata om Borlänges arbete med styrmodell och värdegrund för en stor skara intresserade åhörare.

Samtalet leddes av Gaia Leadership och i panelen fanns Laura Hartman, ordförande i regeringens Tillitsdelegation, Kristina Alsér, företagare, entreprenör och tidigare landshövding i Kronoberg – och så jag.

En av frågorna som ställdes var ”Vad krävs av ett ledarskap som vill stimulera tilliten såväl i den egna organisationen som i samspelet med omvärlden?”

I hela 1,5 timme (vilket med Almedalsmått mätt är väldigt långt) förde vi ett samtal om ledarskap, styrning, rollfördelning mellan politiker och tjänstemän, olika sätt att mäta och sätta mål, medias påverkan och värdegrundsarbete.

Efteråt fick jag många frågor och positiva kommentarer om det utvecklingsarbete vi bedriver i Borlänge.

Härlig start!

Åsa Granat, kommundirektör