Både personligt och digitalt

Alemdalskommunikation

Vad kan en sådan som jag, som jobbar med service och kommunikation i en kommun, fånga upp i Almedalen?  Jo, att kommunikation är ju själva grejen!

Här kan man ta del av alla tänkbara sätt att kommunicera på. På plats finns vandrande maskotar, trottoarpratare, kaffemuggar och kläder med budskap på, över-natten-tryckta tidningar, visitkort och lappar, tv-skärmar, demoexemplar och en massa annat. Sedan finns hela den digitala världen med Twitter, Facebook, Instagram, appar……… där det taggas, livesänds, delas och kommenteras för fullt.

Men det som syns och märks mest är ändå alla människor som är här för att träffa varandra och prata, prata, prata. Många gamla kontakter knyts igen och sällan har jag sett så många kramar på så liten yta på så kort tid!

På hemmaplan håller vi för fullt på att utveckla och modernisera vår kommunikation med och service till dig som är Borlängebo. Få saker är så bra som det personliga mötet och dialogen, ofta behöver vi prata med varandra och mötas för att det ska bli bra. Men där det går ska vi också ta mer hjälp av den digitala tekniken, t ex för att göra det enklare att söka bygglov, försörjningsstöd eller förskoleplats.

Ett första steg tar vi i november då Borlänge kommuns nya servicecenter öppnar. Då kommer vi snabbare och enklare att kunna hantera alla vanliga frågor via ett telefonnummer och en e-postadress. I början av 2018 öppnar vi också en ny lokal i stadshuset dit du är välkommen med dina frågor och ärenden. Där kommer vi att kunna ge det där lilla extra i det personliga mötet och säkert kan vi bjuda på en och annan kram också.

Anna Carin Johansson, service- och kommunikationschef

Hur skapar vi ett inkluderande samhälle för våra flyktingar?

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati 2

Hur kan kommuner arbeta effektivt för att skapa inkluderande samhällen för våra flyktingar? ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, lyfter frågan under seminariet: ”10 ways to create more inclusive cities for refugees – innovations from Sweden, Kenya and Uganda”.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati 2Framgångsfaktorer som lyftes fram av panelen var bland annat strategisk stadsplanering, utbildning och skapande av mötesplatser för nyanlända och svenskfödda. Att se de nyanlända som en resurs och möjliggöra utövande av egenmakt. Det är dessutom viktigt att man som nyanländ snabbt får kunskap om sitt nya hemland, precis som den svenskfödde bör få information och en ökad förståelse för flyktingarnas bakgrund och situation. Kommunerna behöver modiga politiker som fokuserar på möjligheter istället för på hinder och kostnader. Initialt innebär mottagandet självklart ökade kostnader, men det handlar om att ha ett långsiktigt perspektiv. Genom att uppmuntra politiker och andra ledare att arbeta för strategier och lagar som är inkluderande kan långsiktiga utvecklingsprogram för ALLA implementeras.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

Under seminariet diskuterades även att den rådande bilden av en flykting fortfarande ofta är bilden av en person i behov av mat och en filt. Samhället vill ”ta hand om” och vi har en tydlig struktur för insatser och tillvägagångssätt. Dessa behov finns naturligtvis, att tillgodose de mest basala behoven. Vi får dock inte glömma bort att människor oftast själva vill kunna bygga upp en trygg och stabil tillvaro i sitt nya hemland. Tyvärr kan dock hinder som språkbarriärer, bristande kunskap om det nya samhället och regler försvåra. Dessa hinder måste överbryggas. Det är dessutom viktigt att se kraften i människan och inte se flyktingar som en homogen grupp.

Seminariet inspirerade! Jag ser fram emot att fortsätta diskussionerna under en workshop senare idag: ”Workshop: Inclusive Municipalities for Refugees”. Kanske kan ICLD:s kommunala partnerskapsprogram vara med och finansiera projekt inom
detta prioriterade område i Borlänge?!

Kristina Westhed, internationell samordnare

Borlänge växer!

Borlänge växer

Ännu en dag med nya spännande möten! Det är alltid roligt att träffa bostadsexploatörer och berätta om ett Borlänge som växer och visa på vilka möjligheter som finns i vår kommun.

Möte
Möte med Kurt Eliasson genom nätverket Vem f-n tar ansvar?

Idag bor det 51 710 personer i Borlänge kommun. Under 2016 ökade invånarantalet med 616 personer och beräknas öka med ytterligare 2445 personer inom de kommande fem åren. I nuläget jobbar vi med närmare 40 detaljplaner som motsvarar 2000 nya bostäder.

Därför var det extra roligt att jag och Ronny Beyer (S), byggnadsnämndens ordförande, fick möjligheten att prata med Kurt Eliasson som är utredare i kommittén för enklare byggregler.

Linda Nilsson, plan- och markchef

Borlänge växer

 

Nej, industrin är inte död!

Industridöd?

Det händer att media beter sig som att industrin är död. Man kan också tycka att den allmänna förståelsen för industrin är låg, vilket till stor del kan bero på att industrin till största del är lokaliserad till landsorten. Men hur ser det svenska industrisamhället ut? De traditionella industrijobben kommer kanske inte tillbaka men nyindustrialiseringen bidrar till andra saker.

Tack vare digitaliseringen som leder till effektiviseringar i produktion kan idag jobb som tidigare flyttats till lågkostnadsländer flyttas hem. Nu pratar många företag om kompetensbrist, om då hemflyttning blir verklighet kommer vi då ha rätt folk på plats? Kanske behöver vi ett kompetensförsörjningssytem?

Industriföretag måste jobba med sin storytelling och riva barriärerna och göra det enklare för unga att förstå värdet av ett ingenjörsjobb. I Dalarna har vi arbetat med Dalaingenjör 2022, där ungdomar utbildas och lärare kompetensboostas.

De som redan finns i industrin måste också vidareutbildas. Regionala högskolor behöver jobba tätt med näringslivet. Här behövs kanske statliga insatser till, ekonomiska morötter saknas för högskola och universitet.

Angelica Ekholm, näringslivschef

Infram
Träffade Johan Nestor, varuhuschef på Ikea Borlänge på Partnerskap Bergslagens och Inframs seminarium.

 

Nyfikenhet kring hur vi jobbar med lärarkompetens i Borlänge!

Seminarium med Lärarförbundet, Mari Jonsson

För någon månad sen fick jag frågan från Lärarförbundet om att medverka i ett seminarium i Almedalen om hur vi i Borlänge löser lärarbristen. De hade bland annat hört om vårt arbete med Lärarutbildningskontrakt. Självklart tackade jag ja på frågan!

Seminarium med Lärarförbundet, Mari Jonsson
Panel tillsammans med Annika Pontén, Tillförordnad myndighetschef, Universitetskanslersämbetets (UKÄ) och Maria Jarl, Universitetslektor, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Med hjälp av goda medarbetare har jag fått inspel och stöttning i hur jag ska presentera arbetet som sker i Borlänge. Att få stå på scen i Almedalen och prata om det hjärtat är fullt av, var en helt ny utmaning! Vårt samarbete med Framtidsmuseet, Högskolan Dalarna och andra aktörer samt vårt interna arbete för att höja och behålla lärarkompetensen gjorde det enklare!


Jag kan med stolthet beskriva vårt arbete. Efter seminariet följde frågor och man ser med stor nyfikenhet på jobbet vi gör i Borlänge, vi finns här för Borlängebon!

Seminarium med Lärarförbundet

Mari Jonsson (S), kommunalråd