Vi har gjort det vi gillar mest – pratat om Borlänge!

På en lugn bakgård i ett annat så ljudligt Almedalen, berättar Åsa Granat, kommundirektör och Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande, om vad Borlängedelegationen hunnit med under Almedalsveckan.

Borlänge har varit med i många olika nätverk, bland annat AlmeDalarna (Region Dalarna), Vem f-n tar ansvar? (hållbar interkulturell utveckling) samt medverkat vid evenemangen för Svenska Industrikommunerna och Infram (partnerskap för infrastruktur).

En stor del av närvaron har handlat om att träffa intressenter för investeringar och exploateringsmöjligheter.  Samtal har förts med ministrar, statssekreterare, investerare, kollegor och många fler. Samtidigt har flera av oss deltagit i paneldebatter och prata om det vi gillar mest – Borlänge!

– Genom att vara på plats blir vi en aktör i den nationella debatten. Där ska vi ta plats och bidra med våra erfarenheter och kunskaper, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hem till Borlänge tar vi med samtal och kunskapsutbyten inom industri- och infrastrukturfrågor, bostadsbyggande, mottagningssystemet för nyanlända och skolutvecklingsfrågor. Det sistnämnda har uppmärksammats av många genom deltagande i Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Lärarförbundets paneldebatter. Vi har fått positiv feedback och många frågor om Lärarkontraktet – det finns en stor nyfikenhet kring arbetet vi gör i Borlänge!

AlmeDalarnaAlmeDalarnaI år arrangerades sju paneldiskussioner, power meetings (rundabordssamtal), mingel och traditionsenligt midsommarfirande. Seminarierna med paneldiskussionerna var välbesökta och gav intressanta inspel. 

Vid första seminariet fick inte ens alla åhörare plats, när ”Skräpytor, tillväxtmotor eller det postgeografiska samhället” diskuterades. Att våga sticka ut hakan och påstå att landsorten är skräpytor är bra, då vaknar vi till och börjar agera, menade paneldeltagaren Terese Bengard, från Hela Sverige ska leva. 

Följande seminarierna arrangerades också av AlmeDalarna:

  • Sverige: Det nya drömlandet för storinvesteringar eller vem lyckas med de stora forskningsinvesteringarna?
  • Handelskrig, Nyindustrialisering eller ”basically gone”? Utmaningar och möjligheter för svensk industri på 2020-talet. 
  • Kunskapsurbanisering eller boomerangeffekt? Möjligheter och utmaningar för skola och utbildning utanför storstäderna.
  • Förebyggande hälsa: utmaningar, skillnader och effekt. Möjligheter att minska ohälsa i framtiden.
  • Sverige på efterkälken inom besöksnäringen – varför kör vi inte full fart när alla förutsättningar finns att skapa jobb?
  • Vägval Sverige – Almedalsveckans stora regionpolitiska debatt.

Läs och se med på AlmeDalarnas Facebook (extern länk)

Vem f-n tar ansvar?
Vem f-n tar ansvar?Nätverket deltog i flera spännande möten med personer på beslutsfattande positioner, bland annat ministrar, statssekreterare och opinionsbildare.

Två seminarier arrangerades:

”Hur bygger vi ett vettigt mottagande och en smart etablering på arbetsmarknaden? 
En mångsidig panel bestående av Anders Kessling, statssekreterare, Günther Mårder, vd Företagarna, Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen och Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal tillsammans med kommunrepresentanter, diskuterade tänkbara lösningar och utmaningar som vi står inför.

Ungvux – ”Alla ska ha möjlighet till jobb och utbildning – idag är det inte så”
Borlänge och nätvekskommunerna Falköping, Lindesberg och Nässjö har en idé om att ge alla unga, som idag inte klarar skolan, en ny möjlighet att uppnå gymnasiebehörighet och inkluderas i arbete och en hållbar tillväxt för alla.
I Borlänge är tanken att Ungvux ska kunna starta vårterminen läsåret 2018.

Sammanfattningar från aktiviteterna med nätverket finns på webbsidan Vem f-n tar ansvar? 

Bilder från Borlänges medverkan i Almedalsveckan 2017

Klicka på bilden för att se flera bilder.