Toleransprojektet – ett resultat av möten i Almedalen

Ett bra exempel på vad kontakter och möten i Almedalen har lett till är Toleransprojektet som genomförts på Maserskolan och Domnarvets skola.

Ett projekt som handlar om att få ungdomar med intolerant världsbild att i grupp tillsammans med trygga elever med demokratisk världsbild kunna träna förmågan till samarbete, problemlösning, uthållighet och förståelse.

Representanter från Borlänge fick kontakt med Toleransprojektet 2014 i Almedalen, åkte hem och utbildade skolledare och lärare och har under det här läsåret haft en grupp elever som deltagit i projektet med ett väldigt gott resultat. Vi utökar med fler elever kommande läsår.

De två lärarna, som gjort ett fantastiskt jobb, kommer nu också att, med finansiering från Segerstedtinstitutet, att sprida kunskapen om metoden till fler skolor i Dalarna.

Även i år gav Almedalsveckan möjlighet för Borlänge kommun att träffa representanter för Toleransprojektet och diskutera hur vi jobbar vidare.

Läs mer om toleransprojektet på http://toleransprojektet.se/

Ann-Cathrin Brovall, presschef