Stolt över att få jobba för Borlänges bästa

Går det att summera fyra dagar i Almedalen i ett blogginlägg? Svaret är nog nej, det skulle behövas alltför mycket plats för att få med alla intryck, inspel och reflektioner. Gör dock ett försök att beskriva vår insats i sammanfattning:

  • Vi i Dalarna lyckades under måndagen och tisdagen agera TILLSAMMANS!
  • Tio seminarier, många fullsatta, med intressanta människor och givande diskussioner. Områdena som avhandlades i AlmeDalarna sträckte sig från frågor om kommunikationer och exportindustri till frågor om stora evenemang och det svenska musikundret.
  • Borlänge har återigen agerat aktivt på den nationella arenan i olika interkulturella frågor, t ex genom våra aktiviteter under onsdagens ”vem f-n tar ansvar” tillsammans med kollegorna i Nässjö, Lindesberg och Falköping då vi ordnade flera möten om bland annat utbildning och arbetsmarknad.
  • Borlängerepresentanter deltog i flera paneler i många olika ämnen. Själv hade jag t ex förmånen att i en panel få diskutera frågan om ledarskap kopplat till samhällsutmaningen med stora flyktingströmmar.
  • Dessutom har vi fått till ett par möten kopplade till frågor som är aktuella på hemmaplan just nu, t ex högskolefrågan. Att det är möjligt att få till alla dessa möten beror helt enkelt på att väldigt många nyckelpersoner i både offentlig och privat sektor befinner sig i Almedalen dessa dagar.
  • Vi har träffat flera aktörer som är intresserade av den fastighetsförsäljning vi kommer att göra från kommunkoncernen under 2016. Intresset är stort! Några möten om bostadsbyggande blev det också.
  • Därutöver – förstås – ett antal seminarier. Det gäller att förbereda sig när det finns över 3 800 seminarier att välja mellan… Tur att det finns en bra app. Mina sökord det här året har framför allt handlat om ledarskap, regionfrågan, social hållbarhet, styrning, science park, exportindustri och innovation.

En eftermiddag mellan två åtaganden passerade jag Sveriges Radios sändningar. Cecilia Uddén, mångårig mellanöstern-korrespondent,  sände ”Uddén i p1” och diskuterade i programmet om vi under vår livstid kommer att få se ett ”Almedalen” i Syrien…  Svaren var pessimistiska.

Almedalen är ett enda stort myller. Myller av händelser, möten och människor. Det är fantastiskt att leva i ett land där detta är möjligt.

Det finns många åsikter om Almedalen. Såklart. Jag åkte hem med en känsla av stolthet. Stolt över att få ha pratat så mycket om Borlänge. Stolt över att Borlänges deltagare i Almedalen tar deltagandet på stort allvar. Stolt över att få jobba för Borlänges bästa. Stolt över duktiga kollegor.

Stolt – och trött.

Åsa Granat, kommundirektör