Spånarmöte med Fryshuset

Fryshuset

Hade ett spännande lunchmöte med Fryshuset idag! Där en idé presenterades om att Exit skulle kunna vara en del i det kommande Fryshuset i Borlänge.

Tidigare i våras gav Borlänge kommun Fryshuset uppdraget att utveckla en långsiktig och levande mötesplats där de unga styr och där deras engagemang tas till vara. En plats där man bygger positiva erfarenheter att ta med sig till skola, arbetsliv och en bra framtid.

Vi kommer att träffas under hösten för att utveckla idéerna. Fryshuset startar sin verksamhet i Borlänge den 1 september. Vad kan man säga, mer än att Borlänge är på som vanligt!

Kenneth Persson (S), arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande