Nyfikenhet kring hur vi jobbar med lärarkompetens i Borlänge!

Seminarium med Lärarförbundet, Mari Jonsson

För någon månad sen fick jag frågan från Lärarförbundet om att medverka i ett seminarium i Almedalen om hur vi i Borlänge löser lärarbristen. De hade bland annat hört om vårt arbete med Lärarutbildningskontrakt. Självklart tackade jag ja på frågan!

Seminarium med Lärarförbundet, Mari Jonsson
Panel tillsammans med Annika Pontén, Tillförordnad myndighetschef, Universitetskanslersämbetets (UKÄ) och Maria Jarl, Universitetslektor, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Med hjälp av goda medarbetare har jag fått inspel och stöttning i hur jag ska presentera arbetet som sker i Borlänge. Att få stå på scen i Almedalen och prata om det hjärtat är fullt av, var en helt ny utmaning! Vårt samarbete med Framtidsmuseet, Högskolan Dalarna och andra aktörer samt vårt interna arbete för att höja och behålla lärarkompetensen gjorde det enklare!


Jag kan med stolthet beskriva vårt arbete. Efter seminariet följde frågor och man ser med stor nyfikenhet på jobbet vi gör i Borlänge, vi finns här för Borlängebon!

Seminarium med Lärarförbundet

Mari Jonsson (S), kommunalråd