Nej, industrin är inte död!

Industridöd?

Det händer att media beter sig som att industrin är död. Man kan också tycka att den allmänna förståelsen för industrin är låg, vilket till stor del kan bero på att industrin till största del är lokaliserad till landsorten. Men hur ser det svenska industrisamhället ut? De traditionella industrijobben kommer kanske inte tillbaka men nyindustrialiseringen bidrar till andra saker.

Tack vare digitaliseringen som leder till effektiviseringar i produktion kan idag jobb som tidigare flyttats till lågkostnadsländer flyttas hem. Nu pratar många företag om kompetensbrist, om då hemflyttning blir verklighet kommer vi då ha rätt folk på plats? Kanske behöver vi ett kompetensförsörjningssytem?

Industriföretag måste jobba med sin storytelling och riva barriärerna och göra det enklare för unga att förstå värdet av ett ingenjörsjobb. I Dalarna har vi arbetat med Dalaingenjör 2022, där ungdomar utbildas och lärare kompetensboostas.

De som redan finns i industrin måste också vidareutbildas. Regionala högskolor behöver jobba tätt med näringslivet. Här behövs kanske statliga insatser till, ekonomiska morötter saknas för högskola och universitet.

Angelica Ekholm, näringslivschef

Infram
Träffade Johan Nestor, varuhuschef på Ikea Borlänge på Partnerskap Bergslagens och Inframs seminarium.