”Ledarskap bygger på tillit i relationer”

Borlänge kommun blev tidigare i år utvald som en av tolv deltagare i samarbetet för att utveckla tillitsbaserad styrning i offentlig sektor. 

I ett seminarium med Tillitsdelegationen, ställde ordförande för det samma, Laura Hartman, frågor till sin uppdragsgivare Ardalan Shekarabi (civilminister).

Frågor om hur uppdraget om tillitsbaserad styrning i offentlig sektor växt fram och som hon numera leder.

Samtalet följdes av en publik i en fullsatt lokal. Det är halvtid i arbetet och Borlänge har förmånen att vara en av tolv som är en viktig kugge i det arbetet.

”Det känns som ett utvecklingssamtal inför publik” säger Laura och frågor om Ardalan är nöjd, får ett rakt och enkelt ”ja”.

Resan framåt är en del av målet och det känner jag med. Vi vet inte vad vårt arbete leder fram till, men vi vet säkert att vi kan bidra med våra erfarenheter och kompetenser.

Ardalan lyfte fram ledarskapet och att det bygger på tillit i relationer.

Jag gick stolt och stärkt därifrån, att vi från Borlänge kan och vill bidra till en styrning och ledning som bygger på tillit och samverkan!

Tillitsdelegationen

Bild: Civilminister Ardalan Shekarabi och Tillitsdelegationens ordförande, Laura Hartman i samtal.

Mari Jonsson (S), kommunalråd