Kommunutveckling 2.0 – så klarar vi välfärdsuppdraget

Välfärd

Så löd titeln på ett seminarium ordnat av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Ett 50-tal kommuner har svårt att klara sina grundläggande åtaganden, enligt civilminister Ardalan Shekarabi.

En parlamentarisk kommitté ska nu ta fram en strategi för att stärka kommunernas kapacitet för att klara sina uppgifter. Ordföranden för kommittén, Heléne Fritzon, beskriver balansgången mellan kommunalt självstyre å ena sidan och nationell likvärdighet å andra sidan. Utredningen kommer också titta på om alla kommuner – stor som liten – i framtiden ska/kan ha samma uppdrag, eller om det skulle kunna se olika ut mellan olika kommuner. En spännande tanke.

Utredningen ska redan efter sommaren komma med ett delbetänkande som ska underlätta avtalssamverkan mellan kommunerna, vilket verkligen vore välkommet.

En central fråga, som återkommer i många samtal i Almedalen, är hur vi ska kunna leverera välfärd i hela landet vid ändrade demografiska förhållanden. I sammanhanget är det intressant att staten har ”urbaniserat” sina myndigheter i snabbare takt än den ”vanliga” urbaniseringen…

SKL driver, ivrigt påhejade av oss kommuner, linjen att vi i grunden vill ha generella statsbidrag. De riktade statsbidragen fick ett nytt namn under samtalet. Carola Gunnarsson, som sitter i SKL:s arbetsutskott, kallade de riktade statsbidragen för ”pressmeddelandepengar”…

Åsa Granat, kommundirektör