Fler jobb för nyanlända

Almedalen
Arrangör var Östra Götalandsregionen och Anders Kessling, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet presenterade regeringens satsningar, som är:
    • Tidiga insatser
    • Bosättning
    • Förstärkning av subventionerade anställningar
    • Effektivare regelverk
    • Förändrat komvux.

Mycket intressant att lyssna till reflektioner av forskare, representanter från Svenska kyrkan och kommunalråd från Linköping och Norrköping, som också gav dimensioner till det som är så viktigt, att alltid se den enskilda människan för den den är.

Allt igenom gavs budskapet om kommunernas ansvar och betydelse för introduktionen för nyanlända, inte bara som mottagare och utbildare utan allt mer som arbetsgivare. Både för de kompetenser som finns bland nyanlända och som behövs i kommunerna bland annat inom skola och omsorg, men också för de långtidsarbetslösa.

Nationell statistik visar att sysselsättningsgraden bland nyanlända är högre hos lågutbildade män än hos högutbildade kvinnor. Så kan vi väl ändå inte behöva ha det i vårt jämställda samhälle, där det sägs att utbildning är vägen till arbete? Här behöver vi alla hjälpas åt i vårt vardagsarbete!

Möte med Anders KesslingTidigare i veckan träffade vi just statssekreterare, Anders Kessling, genom vårt samarbete med Vem f-n tar ansvar? Vem f-n nätverket diskuterade möjligheter och utmaningarna i arbetsmarknadsfrågorna. Vi har gett vår bild om vad som är viktigt att beakta i den pågående arbetsmarknadsutredningen.

Marianne Sjöström, verksamhetschef