Demokratiska värderingar och medmänsklighet – en samhällskraft

Svenska kyrkan och Västerås stift arrangerade på tisdagen ett seminarium där jag ingick i panelen tillsammans med Anna Hed, Mora kommun, Anton Alsander, Forum, Petter Karlsson, Präst/stiftsadjunkt, Svenska kyrkan och moderatorn Anna Ardin, Forum.
Frågorna som lyftes var ”Hur stärks demokratiska grundvärderingar och medmänsklighet? Vilken roll har civilsamhälle och trossamfund i arbetet för tolerans och medmänsklighet i det lokala sammanhanget? Hur kan vi tillsammans stärka arbetet för demokrati och tillit? Hur kan medmänsklighet bli en samhällskraft?”

Bakgrunden till att Borlänge bjöds in till panelen är det aktuella arbetet med ett interreligiöst råd som kommer starta operativt under hösten 2017.
Västerås stift har under en tid haft kontakt med Borlänge angående arbetet för att värna demokratin inom ramen för uppdraget som pilotkomun. I dessa kontakter har en viljeinriktning varit att synliggöra att lokala religiösa samfund kan bidra till social trygghet och hållbarhet.

Detta förtydligades när Västerås stift lämnade in en skrivelse till Borlänge kommun 16 maj 2016 om mer samverkan. Skrivelsen blev en bekräftelse på att svenska kyrkan är beredd att satsa lokalt och bidra till konkret handling.
I juni 2016 lyftes en skrivelse om formandet av ett interreligiöst råd upp i Hållbarhetsutskottet och beslut tog att ta fram ett förslag på utformande av ett interreligiöst råd.

Samtalet i Visby domkyrka handlade om samarbete och utbytet mellan olika lokala aktörer. Borlänge och Mora delade bilden av att förutsättningarna för det förebyggande arbete utsätts för en negativ påverkan men att arbetet ändå fortgår.

Många av frågorna kretsade kring hur kommun och svenska kyrkan kan samarbeta och vilken roll kyrkan kan få lokalt. En gemensam bild är att det demokratiska arbetet måste vara grunden för det fortsatta samtalet. Civilsamhällets roll diskuterades och där är Borlänge väl rustat med många aktiva föreningar och en bredd uppslutning av människor som vill bidra till ett bra samhälle.
Svenska kyrkan är aktiv och samarbetet med kommunen kommer stärkas och utvecklas framöver.

Marcus Hjelm, lokal samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande miljöer