Därför pratar alla från Dalarna om järnvägen!

Borlänge station

På Dalarnas Tidningars ledarsida (publicerad torsdag 6 juli) kan man läsa ”I Visby pratar alla som är från Dalarna om järnvägen”. Det stämmer bra det.

Sverige har ett av världens snabbaste urbaniseringstempon, alltså en för stark utflyttning till städer. 

Universitet, högskola och fler statliga verk måste finnas utanför storstäderna för att hela Sverige ska leva.

Vi har stark industri, bra högskoleväsen, duktiga människor…men…vår infrastruktur håller inte måttet! Eller som byggnadsnämndens ordförande i Borlänge, Ronny Beyer, på ett seminarium uttryckte det ”järnvägen har förfallit i snabbare takt än jag”.

Det är det här vi hör när vi besöker våra företag i Borlänge. Vi hamnar ofta i diskussioner kring kompetensförsörjning och infrastruktur. Kompetensförsörjningsfrågan handlar om att vi har brist på de kompetenser som företagen efterfrågar och infrastrukturen handlar mycket om järnvägens dåliga skick, förseningar och Dalabanans allt längre restider.

Kan infrastruktur och kompetens höra ihop?

Ja – som exempel kan arbetsmarknadsområdet för de företag som verkar i Borlänge bli större i antal mil om restiden kortas. Det skulle ju vara fantastiskt om vårt arbetsmarknadsområde även omfattade boende i Uppsala eller till och med Stockholm – det går att uppnå med kortare restider på Dalabanan. 

Företagen i vår region behöver också snabbt och smidigt kunna transportera sig till möten i Stockholm och resten av världen. Många företag har anställda som reser flera gånger i veckan. Det fungerar om resvägen är två timmar i vardera riktningen, men tre timmar blir genast mer kännbart. Våra företag måste också kunna ta emot besökare utan att behöva gardera sig med bil- eller bussresor – det är inte en utveckling i rätt riktning.

Godstransporterna står givetvis också högt på agendan.  Transporter får inte kosta för mycket, då flyttar företagen!

Sammanfattningsvis så är medskicket att frågan kring hur vi rustar järnvägen och förkortar restiden utan att det blir dyrare att använda tåget som transportmedel borde ligga HÖGT på agendan.

Ja, visst känns det fullt begripligt att alla från Dalarna pratar om järnvägen?

Angelica Ekholm, näringslivschef