Borlänge växer!

Borlänge växer

Ännu en dag med nya spännande möten! Det är alltid roligt att träffa bostadsexploatörer och berätta om ett Borlänge som växer och visa på vilka möjligheter som finns i vår kommun.

Möte
Möte med Kurt Eliasson genom nätverket Vem f-n tar ansvar?

Idag bor det 51 710 personer i Borlänge kommun. Under 2016 ökade invånarantalet med 616 personer och beräknas öka med ytterligare 2445 personer inom de kommande fem åren. I nuläget jobbar vi med närmare 40 detaljplaner som motsvarar 2000 nya bostäder.

Därför var det extra roligt att jag och Ronny Beyer (S), byggnadsnämndens ordförande, fick möjligheten att prata med Kurt Eliasson som är utredare i kommittén för enklare byggregler.

Linda Nilsson, plan- och markchef

Borlänge växer