Borlänge, Europa och världen

Vi lever i ett globalt samhälle idag.
Det som sker utanför vår kommungräns berör oss i Borlänge. I allra högsta grad.
Hur påverkas vi i Borlänge av det som händer i vår omvärld? För påverkas gör vi, på många olika sätt.

På plats i Almedalen hade jag som internationell samordnare förmånen att ta del av intressanta seminarier anordnade av bland andra EU-kommissionen, Sida, Forum Syd, Dag Hammarskjöld Foundation, Folke Bernadotteakademin, FN-förbundet, UNDP och CONCORD Sverige.

Vad är det då som diskuteras mest i nuläget? Självklart Brexit och vad som kan komma att ske efter den brittiska folkomröstningen som resulterade i att landet och dess medborgare ser ut att välja att lämna EU. 

Hur ser förresten EU:s framtid ut? Och hur påverkas Europas länder av de ökade flyktingströmmarna? Är situationen i Syrien ett ”mission impossible” eller finns det fortfarande hopp om att lösa den mycket svåra situation som fortfarande råder i landet? Och så har vi ju situationen i Somalia. Hur kan Sverige vara med och bidra till återuppbyggande av landet och öka kapaciteten hos landets egen befolkning? Kan kanske somalier på plats i Sverige, och Borlänge, vara med och bidra till detta? 

Tillsammans i världen ska vi dessutom arbeta för att uppnå 17 uppsatta globala mål för hållbar utveckling. FN:s Agenda 2030, och arbetet mot att uppnå dessa mål, syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 
Borlänge, Europa och världen står inför stora utmaningar. Men, också många fantastiska möjligheter! 

Det är viktigt att vi lär oss mer om EU och globala frågor. Att det skapas en förståelse och en kunskap om att Borlänge i allra högsta grad påverkas av händelser och beslut som sker eller fattas någon annanstans. En aktiv omvärldsbevakning är a och o. Vi kan skapa ett mervärde av vårt EU-medlemskap, vi kan (och ska!) vara med och bidra till en hållbar utveckling i världen. 

Ordet ”vi” känns förresten väldigt rätt i sammanhanget. Efter att ha lyssnat på de många intressanta seminarierna i Almedalen är jag än mer övertygad om att samarbete är nyckeln till framgång. Inte vi och dom. Vi. 

Kristina Westhed, internationell samordnare 

Foto av människor i en kö framför EU-flaggan.
EU-kommissionens seminarium om EU:s framtid.

Foto av en affisch med Europahusets  program för måndagen.
Europahusers program en av dagarna.

Foto av en panel på en scen.
Seminarium om Agenda 2030.

Foto av en panel på en scen.
Seminarium om migrationens bidrag till svensk utvecklingspolitik med Somalia som exempel.

Foto  av Margot Wallström och  Staffan de Mistura på scenen.
Utrikesminister Margot Wallström och Staffan de Mistura från FN – rubriken är ”Peace in Syria – Mission Impossible?”