Allt startade i Almedalen

Borlänge är, tillsammans med Falköping, Lindesberg och Nässjö, en viktig aktör i frågor som rör flyktingpolitik och integration. Under Almedalsveckan presenterade kommunerna en handlingsplan för de kommande åren.

Samarbetet kommunerna emellan startade i Almedalen 2012 och har sedan dess etablerats och utvecklats. Sedan 2014 genomförs varje år en heldag i Almedalen med rubriken ”Vem f-n tar ansvar?”. I år med fokus på tillväxt.

Sverige växer och allt fler människor med olika kulturell och etnisk bakgrund bosätter sig här. Det är positivt eftersom vårt samhälle utvecklas. Med utvecklingen följer utmaningar och Sverige behöver nya lösningar och bredare samarbeten. Om detta handlade förmiddagens seminarium.

På eftermiddagen arrangerades ett seminarium om Borlänges framgångsrika sommarskola och ett om Borlänges arbete mot våldsbejakande extremism. Borlänge delar med sig av kunskap och erfarenhet.

Nätverket med Borlänge, Falköping, Lindesberg och Nässjö har varje år i Almedalen sett till att träffa ministrar, Sveriges kommuner och landsting ordförande och andra viktiga aktörer för att förbättra förutsättningarna för kommuner som tar emot många invandrare och flyktingar.

Arbetet har också gett resultat och Borlänge är idag en aktör att räkna med i dessa frågor. Borlänge är till exempel  pilotkommun i arbetet mot våldsbejakande extremism. Borlänge bjudsofta in till nationella projekt och grupperingar.

Även till internationella konferenser och nätverk där ett fåtal kommuner bjuds in har Borlänge fått inbjudan. Några exempel på det är:

  • Nordic safe cities (Nordiskt nätverk med Ministerrådet).
  • Strong cities (internationellt nätverk där även Barak Obama deltagit).
  • Policy Planners Network Meeting (nätverk med deltagare från departement från Canada och Europa som arbete mot våldsbejakande extremism).

Det är positivt på många sätt att Borlänge har god kompetens och gott anseende i de här frågorna. Nätverket skapades i Almedalen och mycket av arbetet sker med Almedalen som arena, men däremellan jobbar kommunerna på hemmaplan för att påverka och för att skapa god möjligheter till ett gott liv för de nyanlända som kommer till oss.

Almedalsveckan är viktig för oss och för Borlänges utveckling men det kan vara svårt sätta fingret på exakt vilka effekter som kommer ut av Borlänges deltagande. Detta är ett konkret exempel.

Ann-Cathrin Brovall, presschef

Foto av en trycksak med texten